Friday, January 22, 2010

POTATO CRACKER

Bánh này mấy nhóc nhà Lily rất thích , kỳ này có bỏ thêm cheese trên top .
Công thức có post ở đây :
POTATO CRACKERNo comments: