Thursday, September 13, 2007

MY MOON CAKE COLLECTION

It about two weeks is moon festival is come , this year I plan to make some different moon cake beside the traditional one . This is one of chinese cake used to celerate for moon cake festival . Filling is red bean paste and watermelon seed .

Thường mọi năm gần Trung Thu , Lily hay làm bánh Trung Thu để tặng bạn bè xung quanh , năm nay Lily dự định sẽ học và làm thêm vài món bánh trung thu truyền thống của Trung Hoa ( không biết đự định có thành không? nếu không bị làm biếng :). Đây là món bánh đầu tiên làm , một trong loại bánh người Hoa dùng uống trà đón trung thu.

Original from Y3K books


BÁNH TRUNG THUBÁNH DẺOBÁNH BÍA TRIỀU CHÂU

Có củ khoai môn thấy ngon Lily nấu ra dùng được nửa vì bị sượng phân nửa , ít quá nên Lily làm bánh này , bánh này khác bánh bía , dòn chứ không nhiều lớp như bánh bía việt nam.BÁNH TRUNG THU SƯƠNG SA

Litte piggy ( no eye) :) oops ..

BANH CHAO
BANH TRUNG THUBANH DEO

BANH BIA

BANH DEO


ALL IN BOX
BANH DEO
BANH TRUNG THUBANH BIA


AGAR MOON CAKE

AGAR MOON CAKE


YELLOW MUM AGAR JELLY

No comments: