Monday, August 25, 2008

CREPE WITH ICE CREAM

Lily đi qua Dísney World , trong Park Epcot có nhà hàng pháp , chuyên bán món này , ngon nhưng mà mắc quá so với nhà làm hihihihi , nên về nhà thì làm ngay ăn cho đã....




Home made crepe ( Thank you Chi Cafe for this recipe )



CREPE

Ingredient:
3/4 cup all purpose flour
1 cup milk
1 egg
pinch vani
Menthod:
Mix all together and let mixer rest for 30' or put in fridge until whenever you used .

Recipe By Cafe Moka

Home made blueberry sauce

2 comments:

summerflower said...

Chi. chiu. thua ...:( Chi. ddi lam` ve^` la` chi. he^t' na^u' no^i? ro^i` ...Na^u' co*m nhu* em chi. o*? ga^n` chay. qua a(n ke' mo^i~ ngay` ...kiss
Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

Chi Phuong ,
Move xuong gan em di, hihihi :)

Em