Friday, January 22, 2010

TUYẾT LẠI RƠI ...

Sáng nay thức dậy thấy tuyết lất phất rơi , nhìn vào cây trước sân nhà đóng băng thật đẹp , y như là cây đuợc nhúng trong lớp đường trắng mịn .Liền lấy máy hình ra chụp ngay , Calgary tuyết rơi cũng thường nhưng ít khi trông được cây đóng băng như vầy , thường thì thời tiết lạnh rơi thành đống mà thôi , hay nhiều khi Lily không để ý ??? cảnh vật nhìn thật đẹp nhưng eo ơi lạnh quá !!!

2 comments:

summerflower said...

Nhin` lanh. qua' em o*i!!! How are you? Chi. ba^n. qua' ...Em thie^t. sie^ng qua' ...Ngay` nao` cu~ng na^u' nu*o*ng' tu*ng bu*ng` ...Have a great weekend. Chi. Ph.

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Hi chi Ph,
Lau qua' hong gap ? chi khoe hong? yes duoi em lanh lai roi` ! chuc chi cuoi tuan vui !

Em