Friday, January 22, 2010

DƯA CẢI CHUA

Lily làm cải theo công thức của chị Cafe Moka , ngày thứ hai là ăn được ngay , cải vàng chua rất ngon , cám ơn chị thật nhiều .
No comments: