Friday, January 22, 2010

BÁNH CHƯNG

Còn vài tuần nữa là tết ta rồi , Lily practice gói vài cái thử cho quen tay .


PS: Nếu ai ở Cagary muốn thử bánh của Lily làm thì đặt trước cho Lily biết nhé :).

No comments: