Monday, January 31, 2011

Steam Bun ( Bánh Bao )
3 comments:

Mrs APPLE said...

A' , chi. co' ca'i di~a la' chuo^'i gio^'ng cu?a em ddo'

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Chị Táo,
Dĩa này rinh từ vn qua đó chị :)

Mrs APPLE said...

hihihi, chi. mua o*? cho+. VN be^n san jose ddo'