Monday, January 31, 2011

Coconut Pandan Chiffon Cake
3 comments:

Mrs APPLE said...

Banh na`y ngon qua', nhi`n la` thay so^'p la('m

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Bánh này sốp đó chị, kiểu như angle cake mà nặng hơn tí.. làm được nổi vậy cũng trần ai đó ..hihihi

Em

Mrs APPLE said...

Nhi`n ngon qua' la` ngon em