Sunday, December 6, 2009

FRESH GINSENG SOUP

CANH GÀ NHÂN SÂM TƯƠI

Canh gà nhân sâm tươi , lâu lâu nấu canh này uống rất tốt cho phổi và sức khoẻ nhưng phụ nữ trong lúc kinh kỳ và người đang bệnh thì không nên uống sẽ làm bệnh kéo dài hơn .

No comments: