Sunday, December 6, 2009

STORM DAY

Cuối tuần , trời Calgary bão tuyết , ngoài sân vừa gió vừa tuyết , trên đường thì tuyết rơi ngập đầu gối ,xe nhỏ ra là kẹt ngay ,thời tiết thế này chỉ ở trong nhà cho an toàn nên Lily và con gái bày cookies ra làm cho vui .
4 comments:

summerflower said...

Nhi`n so*. qua' em o*i and it's coming our way too :( ...Chi. Ph.

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Chi Ph,
Yes, lanh qua' chi oi, sang' nay
-27C da^y ...duong thi tron qua'...

Em

Anonymous said...

The cake made by agar was all eaten up by me and my husband y'day, we like it. the taste let me remember something. And again million thanks, for your warm gifts in the cold snowy day!

Stella

LILY'S COOKING COLLECTION said...

You're welcome Stella :0