Sunday, September 21, 2008

XÔI BẮP ĐẬU XANH

(This white corn Lily bought at walmart , it's whole white corn )
Bắp này Lily mua ở walmart , nguyên hột.2 comments:

Anonymous said...

Cho chi. 1 dia~ ddi, chi. thich' a(n xo^i nay` la(m' ddo' ...Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

Chi Ph,
may hom nay may comp em bi hu nen reply chi tre , sorry chi nha ...

Em