Sunday, September 21, 2008

HOME MADE SWEET BREAD

This bread I made for the kids,I try to make many shape for the kids feel different and fun , So they liked , and more enjoy it .

Bánh mì này Lily làm cho 2 nhóc ăn đi học , nắn hình này hình nọ , cho tụi nhóc nó vui ! :0 lúc nặn hình thì nhìn đẹp mà khi nướng thì bánh nở nên mất hết shape , nhìn xấu quá , nhưng 2 nhóc khen đẹp là Mommy vui rồi :0


Bánh mì ngọt này Lily làm mấy tuần trước , sẵn post lên luôn :)
( This bread I made coupe week ago )
No comments: