Thursday, August 21, 2008

PHỐ VIỆT Ở FLORIDA

Hình này chụp trong một siêu thị ( Asian Market) ở Florida , nhiều mít thấy ham quá :) ở đây bán đủ loại trái cây như mít , sapoche, nhãn , chôm chôm , cóc , chuối sứ , nhưng giá cả thì cũng không rẻ hơn bên Canada. Nghe người bán hàng nói nhãn và chôm chôm là của địa phương trồng nhìn tươi lắm nhưng giá thì $ 5.99 lb USD.

No comments: