Friday, August 22, 2008

NGÀY BÉ GÁI LÀM PRINCESS
Bé làm điệu đây ...Cô này là " God Mother " tủrn bé gái thành Princess đây !!!
Đây là cái shop chuyên dress up cho mấy bé muốn làm princess , 1 shop ở Disney Dơwntown và 1 shop trong Magic Kingdom. Phải hẹn trước mà đến nơi cũng phải đợi thiệt lâu , người đâu mà quá chừng chừng....


No comments: