Tuesday, November 10, 2009

MÓC NÓN MÙA ĐÔNG ( CROCHET HAT)

Năm ngoái Lily có làm 2 cái nón len mùa đông cho 2 nhóc , có bạn nào ở vietnam viết comment cho Lily là muốn tham khảo cách Lily làm , bây giờ bên Canada đang vào đông nên Lily siêng đeo len ra móc , còn lúc bạn hỏi là mùa hè Lily cũng lười làm nên không có post , nếu bạn còn thích thú thì viết lại comment cho Lily biết là bạn muốn tham khảo ra sao . Vì Lily chỉ biết có một cách móc căn bản rồi tự làm ra chớ không đọc theo kiểu mẫu nên không biết post từ đâu cho bạn hiểu.

Đây là nón Lily mới làm mấy hôm cho nhóc trai 6 tuổi , vì đông ở đây lạnh nên Lily làm 2 cái tai kéo dài cho phủ ấm 2 lỗ tai của bé .No comments: