Saturday, November 14, 2009

MEAL FOR KIDS

Cream soup and garlic bread .Hộp cream này của japan , Lily dùng nấu creamy soup cho nhóc , bé rất thích .Hôm nay Lily làm meal này cho 2 nhóc ăn lunch , nhìn thấy 2 cái tray mickey này , làm 2 nhóc nhớ happy meal ở Disney world .

No comments: