Wednesday, July 1, 2009

FARM MARKET

Chủ nhật rủ OX đi chợ farm xem hoa quả tươi , nhưng vì đi trễ nên chợ cũng sắp tan , nhưng cũng mua được vài loại rau rất rẻ mà ngon .
Lily đến lúc 3h cũng trễ , chợ cũng đang dọn dẹp ra về nên hoa quả còn cũng ít .
Mùa hè là mùa cherry đến , trái to mà đen bóng và rất ngọt .Plum này kêu là Dinosaur plum ăn rất ngọt

1 comment:

Stella said...

Is this market in crossroad?