Sunday, June 21, 2009

HAPPY FATHER DAY

Hôm nay là lễ người cha mà cũng là sinh nhật của Ba (OX) , Lily chúc Ba ngày lễ cha và ngày sinh nhật thật vui .


No comments: