Monday, May 4, 2009

RAU CÂU CHÂN VỊT

Lily thấy loại rau câu này lâu lắm rồi nhưng chưa được thử , lần này má mua từ VN qua nên thử dùng , sau khi ngâm nở , rửa sạch, cho vào nhãn nhục hay làm gỏi rất dòn ngonSAU KHI NGÂM NƯỚC
Rau câu sau khi ngâm nhìn rất đẹp , giống như những cọng san hô nhỏ dưới biển vậy .RAU CÂU DẠNG KHÔ

No comments: