Thursday, May 21, 2009

BÁNH Ú MÙNG 5 THÁNG 5

BÁNH Ú LÁ TRE NHÂN MẶN LAI TÀU .

Ở VN thì mùng 5/5 âm lịch hay còn kêu là tết đoan ngọ ( là tết nửa năm ) thì ngoài chợ hay bán bánh ú tro , ăn cơm rượu và xôi vò . Nhưng bên Canada thì người Chinese thì kêu là Gragon boat festival , thì chợ Hoa cũng bán rộ lên các loại bánh ú như bánh ú mặn nhân có nấm đông cô ,lạp xưởng , tôm khô , trứng muối , hạt chestnut và đậu phộng , còn bánh ngọt thì nếp đục nhân đậu đỏ , hạt sen chớ không trong kiểu nước tro như của VN mình . Cả hai đều dùng lá tre gói nhưng người hoa ít gói 3 góc cầu kì như bánh ú của VN .








No comments: