Friday, April 24, 2009

XÔI VÒ VÀ CƠM RƯỢU

Lúc nhỏ trong xóm nhà Lily có bà Mười quảy gánh bán cơm rượu và luôn đi kèm với thúng xôi vò . Mấy hôm thì Lily lại kêu bà bán cho chén cơm rượu trên chén có rải nắm xôi vò,vừa ngọt ngọt ,nồng nồng của rượu và dẻo dẻo của xôi , ăn riết rồi quen và nghiền kiểu kết hợp của hai thứ này . Nên lần nào Lily làm cơm rượu thì cũng phải làm luôn xôi vò cho đủ bộXôi vò lần này Lily làm chưa đạt lắm vì không được rời tả tơi , vì nấu đậu xanh hơi ướt
No comments: