Thursday, March 12, 2009

STAR FRUIT CANDY

MỨT KHẾ

Hôm nay Lily mua được khế rẻ $1 được 5 trái nhưng không chua nên làm mứt thử ăn cũng ngon :)

No comments: