Friday, February 20, 2009

TÉP MÒNG RANG ( BABY SHRIMP)

Có lần thấy chị KA post hình tép này, hôm nay Lily thấy bán trong chợ gần nhà , mua thử về rang , nhìn ngon nhưng ăn sao đau miệng quá vì cái đầu nhọn rất bén , lần sau chắc phải cắt bỏ đầu .
No comments: