Friday, February 20, 2009

BẮP HẦM ( SLOW COOK WHITECORN)

Bắp hầm này Lily nấu bằng slow cook nên rất mềm , Lily thích nhão nên cho nước hơi nhiều :)

No comments: