Wednesday, January 21, 2009

HAPPY ASIAN NEW YEAR .

BÁNH TÉT ( MUNG BEAN STICKY RICE CAKE)

Mỗi năm , tết đến Lily hay gói bánh tét và bánh chưng cho nhà ăn và tặng vài người thân . Đây là đợt đầu được 9 đòn .
DƯA MÓN

1 comment:

Anonymous said...

so yummy .........we like it so much..thank you Lily