Tuesday, November 25, 2008

AGAR JELLY (SƯƠNG SA HÌNH)

This Agar cake is for my daugher friend birthday , and my first time making it , I need more practice make it look better :)

Lần đầu tiên Lily làm loại sương sa chìm này , nhìn cũng ok nhưng cần thêm practice và sửa chửa .
No comments: