Thursday, May 29, 2008

SNACK

BÁNH RÁN
GỎI ĐU ĐỦ GAN BÒ CHÁY ( PAPAYA SALAD)
SƯƠNG SA ( SWEET AGAR )

No comments: