Thursday, May 29, 2008

MĂNG TÂY CUỘN GIÒ SỐNG HẤP

MÓN NÀY RẤT DỄ LÀM MÀ LẠI NHANH

CHO CHÚT DẦU HÀO TRƯỚC KHI SERVESAU KHI HẤPTRƯỚC KHI HẤP

No comments: