Wednesday, July 11, 2012

Bánh Macarơons ( Macarơon cơokies)

Bánh này Lily thích từ lâu mà làm 2 lần chưa thành công nên give up , nhưng lần này là nhờ cầu cưú chị bạn nên chị ấy cho Lily công thức và cách hướng dẫn tận tình nên làm là thành công ngay , nhưng Lily vẫn chưa quen tay và không có template nên bóp cái to cái nhỏ :)hihi nhưng bánh ăn rất ngon và giống bánh original .Thành thật cám ơn chị bạn của em nhé :) nhờ chị mà em có bánh ăn nà ... :)

No comments: