Saturday, February 4, 2012

More Cake pops !

Tuần rồi trong trường con gái có bake sale, fundraising cho trường ,suy nghĩ không biết làm bánh gì dễ mà con nít thích ,nên làm mớ bánh này cho con gái đem vào trường .Bé nói ai cũng thích , 5' thôi là bán hết mớ bánh :) nghe cũng mừng ...
No comments: