Sunday, January 22, 2012

Tết 2012

Lan trồng mới ra hoa đón tết.

Bánh chín , trang điểm đẹp ...:)
Bánh chưng chưa nấu

Bánh Tét chưa nấu

Dưa Món

No comments: