Tuesday, April 19, 2011

TIRAMISU

Lần đầu tiên làm kem bằng mascapone chêese , lúc trước Lily làm kem tiramisu bằng cream chêese không hà vì thích light tí , mascapone thì đúng điệu tiramisu và kem béo ăn ngon hơn .

No comments: