Wednesday, February 10, 2010

23/12 ĐƯA ÔNG TÁO
Ở vietnam vào ngày này mỗi năm thì nhà nhà đều có phong tục đưa ông Táo , theo kể rằng Ông Táo là vị thần của bếp nhưng ngày xưa mình hay nấu bếp bằng củi than, bếp có ba chân .Bây giờ thì nhà ai cũng dùng bếp điện hoặc ga , nên phần nhiều phong tục này nơi xứ lạ cũng cho qua hoặc lãng quên, nhưng mỗi năm nhà Lily vẫn cúng vì mình tin là có cũng tốt .
No comments: