Sunday, November 22, 2009

SƯƠNG SA RAU CÂU (AGAR JELLY)

PEACH FOR BIRTHDAY
HELLO KITTYThis is agar powder .

2 comments:

Kitchenaid said...

Hi Lily,
Beautiful blog Lily ơi - đẹp lắm - con của Lily cũng lớn rồi hén -

Hôm nay KA lên chùa có ăn qua rau câu dẽo -- ngon ơi là ngon - Lily làm rau câu này dùng lọai bột nào vậy??? có hình hông cho KA xem với nhé - thanks.

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Chi KA,cam on chi :0
Lily lam rau cau bot cua thailan hinh cai cup de em chup hinh post sau nha .Rau cau deo chi an ra sao? phai cua singapore hong?
Lily