Thursday, November 5, 2009

CALGARY BOWMONT PARK

My girl in grade 3, she has study about nature things such as water, plant, bugs. On Nov 2 her class has make a trip to Bowness Park for observe a real experiment. I was volunteer for her class ,this is first time I'm in this park , it's very nature and clean .We hiking so long and far , it's take about 3 hour to walking around , up hill ,down hill . After I get home my legs so painful but I'm very happy to go with my girl .

Con gái lớn Lily đang học lớp 3 , trong trường đang học về thiên nhiên như nước cây cỏ và mấy con động vật và côn trùng nhỏ . Vào Nov 2 lớp bé có tổ chức đi tham quan một công viên thiên nhiên , Lily cũng thiện nguyện đi chung cùng bé , park này rất rộng , tất cả phải đi bộ lên xuống xung quang để cho các bé xem những thay đổi xung quanh .Lily chưa bao giờ đi lâu và xa như vậy , mình và mấy nhóc cũng mệt quá chừng , nhưng cũng may hôm ấy thời tiết ấm áp nên mệt mà cũng vui vì được cùng con đi chung .Nếu trời lạnh chắc đi hông nổi :0 .No comments: