Friday, September 18, 2009

HOME GROW OCHIRD

This orchid I bought about 2 year ago ,just bloom only one time until now ,the color look rare and it's smell so nice , like vanilla ,since it bloom my house smell like air fresh lug in .

Lily mua chậu hoa lan này vào khoảng 2 năm trước , chỉ nở được 1 lần lúc mua đến hôm nay thì mới nở hoa lại , hoa này màu thấy khó tìm và có hương rất thơm mùi hoa như là mùi vanilla vây. Từ khi hoa nở nhà Lily ngào ngạt hương , y như được gắn air fresh trong nhà .
No comments: