Sunday, June 7, 2009

CALGARY WEATHER

Cuối tháng năm thì thời tiết chuyển ấm , có nắng nhiều nên cây cỏ hoa lá cũng đâm chồi như báo hiệu xuân đến ( spring time). Trơì ấm áp ra ngoài cũng thấy vui , ai cũng tranh thủ mặc đồ mát không cần áo khoác cồng kềnh như đông , nhưng chỉ được tuần hơn thì hôm nay lại đổ tuyết , nhưng rơi ít và không khí cũng ấm nên làm tuyết tan rất lẹ nhưng chỉ tội cho những bụi hoa vừa đâm chồi và vừa ươm xuống đất . Thời tiết calgary thật thất thường , tháng 6 mà đông vẫn còn vấn vương ...chưa đi khỏi .
2 comments:

Mrs Apple said...

Hoa tulip dde.p qua' em

LILY'S COOKING COLLECTION said...

Hi chi H,
Long time no see? chi di dau vay ?? chi khoe khong? miss you..

Em