Monday, June 8, 2009

AGAR JELLY

One of my friend order this agar for her nephew , the kid turn 3 and year of dog , I don't have any cuter for this dog so I just tried to cut by look at the dog pic , it's turn out not very nice , I hope will do better next time .

Người bạn của Lily đặt bánh sương sa này cho cháu cô ta , nhóc con tuổi con chó , mà Lily thì không có khuôn nên tự nhìn hình cắt ráp , màu thì không được rõ ,lần sau sẽ rút kinh nghiệm hơn ... hihihi

No comments: