Wednesday, February 4, 2009

NEW TOY BAKEWARE :)

I just tried the heart shape today , the bread is nice and soft , thank you Karen for soft bread recipe ! but I feel it's not good as you make Karen ? :0 ...

Ông Xã Lily mua cho Lily cái khuôn làm bánh mì có hình sao , tim và bông rất xinh , Lily làm thử hình tim , 2 nhóc ở nhà ủng hộ bánh tận tình , nhiều khi cũng là 1 loại bánh mì ,mà mình làm ra nhiều hình thể thì lại thu hút cách nhìn cũa mấy bé , làm bé thích thú khi ăn , Lily cũng rất mê huống chi con nít hihihihi .


My husband bought this for me from EBay :) it's very nice shape to make bread .

No comments: