Sunday, October 19, 2008

FOODS

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

GỎI THẬP CẨM
MÌ BỌC GIÒ SỐNG TRỨNG CÚT
CƠM CHIÊN ( FRIED RICE)

No comments: