Monday, October 27, 2008

ALMOND SPECIAL COOKIES

Bánh almond này Lily làm theo KUALI RECIPE SITE , thay gì dùng almond flour nhưng Lily hông có nên dùng hạt almond còn vỏ xay ra nên bánh có hạt lấm tấm màu nâu nâu .


No comments: