Thursday, September 11, 2008

MOON CAKE CON'T

Hoa này trồng trước sân nhà , thấy màu đẹp nên Lily đem vào nhà cắm cho vui.Mấy bánh này Lily làm mấy tuần trước nhưng vì máy hư nên không post vào được , hôm nay mới post được vào , cũng hên là trung thu chưa qua :0

BANH CHAONo comments: