Thursday, August 28, 2008

MOON CAKE FESTIVAL

It about two weeks is moon festival is come , this year I plan to make some different moon cake beside the traditional one . This is one of chinese cake used to celerate for moon cake festival . Filling is red bean paste and watermelon seed .

Thường mọi năm gần Trung Thu , Lily hay làm bánh Trung Thu để tặng bạn bè xung quanh , năm nay Lily dự định sẽ học và làm thêm vài món bánh trung thu truyền thống của Trung Hoa ( không biết đự định có thành không? nếu không bị làm biếng :). Đây là món bánh đầu tiên làm , một trong loại bánh người Hoa dùng uống trà đón trung thu.

Original from Y3K books

2 comments:

summerflower said...

Chi. khong hieu? sao em na^u' nuong' tu*ng bu*ng` ma` em kho^ng ma^p., chi. na^u' it' ma` ngu*o*i` cu*' tron` ra :( Ca? ma^y' thang' nay chi. chu*a ddi treadmill lai. . Cai' banh' nay` nhin` xinh xa(n' cute qua' em o*i ...Chuc' Lily a good long weekend. Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

Chi Phuong,
Em cung map do' nhat la cai' bung :) chuc chi weedkend vui ve too.
Em