Saturday, August 2, 2008

FOODS

BÚN THỊT BÒ XÀOBÁNH CHAO
CHUỐI CHIÊN (FRY BANANA)
CHÈ ĐẬU XANH THỔ TAI ( ĂN CHO MÁT )CHE NHAN NHUC

No comments: