Thursday, July 24, 2008

MEAT BALLS

HỦ TIẾU SEAFOOD VÒ VIÊN

THANKS CHI TRA FOR RECIPE CHICKEN MEAT BALL(CÁM ƠN CHỊ TRÀ CHO CÔNG THỨC LÀM GÀ VIÊN)

CHICKEN MEAT BALLS (THỊT GÀ VIÊN)
PORK MEAT BALLS (THỊT HEO VIÊN)


4 comments:

summerflower said...

Ui tro*i` o*i, co' ma^y' tua^n` ma` em na^u' du*~ va^y. :) Cho chi. to^ hu? tie^u' ddi ...Sao ai xao` hu? tie^u' cu~ng ngon sao chi. kho^ng xao` ddu*o*c. bao gio*` :( Cai' binh` hoa em ca(m' ddep. ghe^ ...Nha` em ma^y' ngu*o*i` ma` em sie^ng chi. phuc. la(n dda^y ne` ...kiss
Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

A'... chi Ph ve roi ha? nho' chi qua' ha` ,chi di choi vui hong ? Florida gio nong' hong chi. chac' thang 8 em cung di florida ne`... bong em cam' con xau lam' ... phai hoc.them nua~ ....

Em

summerflower said...

Em ddi Florida bao la^u? Ho^m chi. xuo^ng' 90F everyday, ddi shopping chi. mua qua' chu*ng`:) sale tax re? qua' Du*a co' 6.5%. Kho^ng co' OX cha(c' chi. con` mua nu*a~ :). Chi. mu*o*n' 1 cai' condo with full kitchen ngay Disneyworld. Em ddi Florida ma^y' la^n` ro^i` ? Chi. lai' xe xuo^ng' phe^ qua' ga^n` 21 hours,nhu*ng bu` lai. chi. tha ddu*o*c. ddo^` ve^` kho^ng bo? co^ng ddi . Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

Em pm chi trong chua noi chuyen them nhieu hon nhen ...

Em