Wednesday, July 30, 2008

BANANA CAKE

2 comments:

summerflower said...

Hi Du*a, nhin` ngon qua' u*o*c' gi` chi. co' 1 mie^ng' dde^? a(n uo^n' cafe ...Ho^m nao` em cu~ng na^u' ...chi. chiu. thua ddo' ...Kiss . Chi. Ph.

Lily's Cooking Colection said...

Chi Phuong,
Uoc gi chi o gan em , em dem qua tang chi hihihi , em con` may trai chuoi chin dang doi em nua ne , lam hong co ai an ....ma khong co ai cho luon ....:0

Em