Tuesday, March 11, 2008

FISH

CÁ RÔ PHI NƯỚNG ( BAKE TAPIA FISH)CÁ CHIM CHIÊN SẢ NGHỆ ( PAN FRIED FISH)

No comments: