Wednesday, February 6, 2008

NEW YEAR FOOD CON'T

MÂM CƠM CÚNG RƯỚC ÔNG BÀ

CẢI XÀO NẤM ĐẬU HỦ CHIÊN


BÚN MẮM THÁI CHAY
BÁNH CHƯNG GẤC NGỌT
BÁNH THUẨN HẤP ĐƯỜNG THẺ


BÁNH THUẨN HẨP CÓ TRỨNG
BÁNH TỔ

No comments: