Friday, June 29, 2007

MY MOON CAKE COLLECTION

BÁNH TRUNG THU

BÁNH DẺOBÁNH BÍA TRIỀU CHÂU

Có củ khoai môn thấy ngon Lily nấu ra dùng được nửa vì bị sượng phân nửa , ít quá nên Lily làm bánh này , bánh này khác bánh bía , dòn chứ không nhiều lớp như bánh bía việt nam.BÁNH TRUNG THU SƯƠNG SA


BANH DEO


ALL IN BOX
BANH DEO
BANH TRUNG THUBANH BIA

No comments: